"Aarhus Amt"

Til lokalarkivet

Om bogen

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

Medarbejdere

Liste over de lokale bidragydere

Kolt Sogn Indledning af Kommunelærer Knud Juul

Matrikelområder

Constantinsborg

Gården Constantinsborg har altid hørt til Ormslev Sogn; de fleste andre ejendomme i Constantinsborg ejerlaug hørte til Kolt, men er nu overført til Ormslev Sogn, matrikelnumrene er stadig Kolt

Bering

Edslev

Enslev

Hasselager

Kattrup

Kolt

Kunnerup

Lemming

Stautrup

Stautrup hørte, da bogen blev skrevet, til Kolt Sogn men er overført til Ormslev for at rette op på den meget store forskel i indbyggertal, matrikelnumrene er stadig Kolt


Ormslev Sogn Indledning af Kommunelærer Knud Juul

Matrikelområder

Constantinsborg

Gården Constantinsborg har altid hørt til Ormslev Sogn; de fleste andre ejendomme i Constantinsborg ejerlaug hørte til Kolt, men er nu overført til Ormslev Sogn, matrikelnumrene er stadig Kolt

Ormslev

Stautrup

Stautrup hørte, da bogen blev skrevet, til Kolt Sogn men er overført til Ormslev for at rette op på den meget store forskel i indbyggertal, matrikelnumrene er stadig Kolt

Aabo

Om bogen

Indholdsfortegnelse

Uddrag af bogen "Aarhus Amt" udgivet af "Dansk Kulturhistorisk Forlag" Aarhus 1949

Bogen omtaler de fleste gaarde i det gamle Aarhus Amt (Før kommunesammenlægningen i 1970)

Ejendomme under ca. 5 tdr. land og ejendomme der ikke drives som landbrug er ikke medtaget.

Bogen er redigeret af AUGUST F. SCHMIDT, på baggrund af data indsamlet af lokale folk.

I nogle tilfælde har en gård jord i flere matrikelområder, i disse tilfælde er den kun registreret i det område hvor hovedmatriklen ligger, men de øvrige er anført til sidst i omtalen.

Kopieret fra bogen af Aksel Borup Jensen, Hørning, Maj 2006 (Scannet og OCR bearbejdet)
Ved kopieringen kan der være sket fejl til trods for omhyggelig korrekturlæsning.
Nuværende adresser er tilføjet med kursiv skrift (ikke færdiggjort)

Den oprindelige stavemåde er forsøgt bevaret

Medarbejdere:

Indholdsfortegnelse

Skatteraadsmedlem, Gaardejer
ANDERS BRANDSTRUP ANDERSEN, "Egemark". Edslev

Sognefoged, Gaardejer
PEDER ANDERSEN, "Skovvange" Kolt Mark

Sogneraadsformand Gaardejer
PETER DAMGAARD ANDERSEN, "Lindbakgaard". Hørret

Pastor
L. L. BALSLEV, "Tiset Præstegaard" Tiset

Pens. Lærer
0. CHR. JENSEN DYBKJÆR, Beder

Gaardejer
SØREN JENSEN HØISGAARD, "Højholt" Pederstrup

Gaardejer
KARL JACOBSEN, »"Stenkildegaard" Viby

Sognefoged, Gaardejer
JENS KARL JENSEN, "Fogsgaard" Tulstrup

Landbrugskandidat, Gaardejer
NIELS LYKKE HESSELLUND JENSEN, "Starupgaard" Starup

Sognefoged, Gaardejer
ALFRED SØREN PEDERSEN ELMOSE, "Starup Østergaard", Starup

Gaardejer
JENS JUUL, "Hesselballegaard" Ormslev

Kommunelærer
KNUD JUUL, Hasle

Gaardejer
ANDREAS JØRGENSEN. »Østergaard" Ingerslev

Gaardejer
ANTON MIKAEL LARSEN, "Kristiansgaard" Beder

Gaardejer
NIELS LETH. "Aabo Vestergaard" Aabo

Sognefoged. Gaardejer
JENS MIKKELSEN, Tunø

Husmand
JOHANNES NEDERGAARD. "Enghavehus". Ingerslev Overballe

Statshusmand
ANTON M. NIELSEN, Beder Kirkeby

Sognefoged Gaardejer
NIELS CHR. NIELSEN, "Kirkegaard" Tranbjerg

Gaardejer
SIGURD KRING NIKOLAJSEN "Kærbohus" Holme Bjerge

Gaardejer
JOHANNES NIELSEN OVERGAARD "Overgaard" Stautrup

Gaardejer
PEDER PEDERSEN, "Asklund" Ask

Højskoleforstander
HARALD PETERSEN, "Ask Højskole" Ask

Sognefoged, Gaardejer
ANDERS RASMUSSEN. "Damgaard" Testrup

Gaardejer
RASMUS M. RASMUSSEN "Bakkely" Holme

Forfatteren
AUGUST F. SCHMIDT, Brabrand

Gaardejer
KNUD PETERSEN VESTERGAARD "Vestergaard" Ravnholt

Til lokalarkivet