Edslev Knude

Områdets Historie

Edslev Knude er beliggende ca. 2 km. nordvest for Edslev by; grænserne er mod syd og vest den gamle Knudevej og de stejle skrænter ned mod Århus Å dalen, mod nord Harlev sogneskel, (Møllediget mod Tarskov Mølle) og mod øst af Brydehøjvej.

Jeg har valgt at medtage alle ejendomme på Knudevejen og Brydehøjvej da de udgør en geografisk enhed.

Navnet Knuden forekommer på kort fra 1876 og var en bakketop på 226 fod, ca. 68 m, der er nu ved grusgravning fjernet så meget af toppen at der ikke er højdeangivelse på nye kort.

Området har været beboet siden oldtiden, de store gravhøje øst for Edslev er fra "Tragtbægerkulturen" 3 - 4000 år f. Kr.
Højene mellem den gamle Knudevej og Pindsmøllevej er fra bronze eller jernalder, 0 -500 år f. Kr.
Der er også i området mellem Pindsmøllevej og Knuden fundsteder fra yngre stenalder -bronzealder, ca. 2000 år f. Kr.

Omkring 1950 er der lavet arkæologiske udgravninger i grusgravområdet på matr. 10b, her blev fundet potteskår og rester af en beboelse fra førromersk eller ældre romersk jernalder, 500 år før og efter Kr. Det meste af bopladsområdet var ødelagt ved grusgravning.

Oplysningerne om husnumre, matrikelnumre og arealer har jeg fundet på Told og Skat og Kort og Matrikelstyrelsens hjemmesider.

I nogle tilfælde er der forskel på arealoplysningerne, jeg har medtaget begge og vil senere forsøge at finde ud af hvilke der er korrekte.

Nuværende og tidligere beboere har jeg fra Peder Jensen, Inger Jensen, samt mine egne erindringer.

Mange af ejendommene har matrikelnumre der viser at de er udstykket fra andre ejendomme eller er flyttet ud fra Edslev.
Et eksempel på udstykning er Knudevejen 7; matr. 12b, matr. 12a, 12f og 12h er Pindsmøllegård, Pindsmøllevej 49.
Udflytning er f.eks. Knudevejen 27, matr. 20a; matr. 20b er Gungdyvej 51 som sandsynligvis er grunden hvor den oprindelige gård har ligget.

Erindringer og omtaler af beboere og steder på Edslev Knude

Ejendomme på Edslev Knude

Veje på Edslev Knude

Dramatiske begivenheder